Årets Studentstad 2018/2019

Östersund är utsedd till Årets Studentstad 2018/2019 av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Nedan finns juryns motivering att läsa.

Juryns motivering Årets Studentstad 2018/2019

”Utmärkelsen “Årets Studentstad” går till en stad som arbetar för att främja studenters situation och leverne. En bra studentstad kännetecknas av dialog och god samverkan. En verklig möjlighet för studenter att delta och påverka.

Östersund präglas inte enbart av sport och friluftsliv, utan staden har sedan länge en aktiv samverkansplattform kallat MittÖs, där representanter från studentkåren, kommunen, studentidrottssällskap, lärosäte samt näringslivet träffas för att diskutera deras gemensamma intresse – det vill säga studenterna.

MittÖs har förmågan att vrida och vända på komplexa frågeställningar – där varje organisation går in med sitt perspektiv i diskussionen – och kommer ut med gemensamma målbilder och strategier där studenternas bästa är fokus. Det gedigna arbetet har och kommer fortsätta att gagna studenternas och deras rätt till inflytande.

Östersund har bostadsgaranti för studenter, vilket innebär att studenter får en bostad inom en månad. Detta är en grundbult i att vara en attraktiv studentstad. MittÖs ser det fortsatt som viktigt att erbjuda studenterna denna garanti.

Många studenter söker sig även till staden för dess natur och friluftsliv. Redan i början av sin utbildning välkomnas studenterna av Östersunds invånare och Östersundsfesten. Genom studentidrottssällskapet Ösis, kan staden erbjuda en rad olika fritidsaktiviteter för en låg kostnad för studenterna och maximera sin studietid.

Studenterna får genom mentorsprogram och utmaningar träffa det omgivande samhället och på så sätt bli en integrerad del i diskussionerna för Östersunds utveckling.

Det finns en del utmaningar kvar, något som Östersund inte räds för att möta. Billigare kollektivtrafik, en mer studentintegrerad stadskärna och en än mer starkare koppling mellan studenter och näringsliv står näst på MittÖs agenda. Östersund visar också betydelsen av att inte enbart uppnå bostadsgaranti för studenter, utan även vikten av att behålla den när den väl är uppnådd. Ett annat mål är att få fler studenter att stanna kvar efter genomförd utbildning i Östersund, då alla parter ser det som otroligt värdefullt för utvecklingen av staden men också regionen.

Utmärkelsen går därför till en stad som inte räds över nya utmaningar. En stad som alltid har utveckling i fokus. En stad som är beredd att göra allt för att studenterna ska trivas – före, under, och efter sin utbildning.”