Medlemsmöte

Medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är på hösten och våren, därtill kan extra medlemsmöten hållas om det uppkommer brådskande, eller på annat sätt, ärenden som måste behandlas innan ordinarie möte. Mötet är beslutsmässigt då det är stadgeenligt utlyst. Röstberättigad är närvarande medlem av Studentkåren i Östersund mot uppvisande av giltigt bevis på medlemskap.

Höstmötet skall hållas under november månad och vårmötet skall hållas under april månad. Utlysning sker på föregående medlemsmöte. Senast sextio (60) arbetsdagar före aktuellt mötesdatum skall mötet meddelas via studentkårens officiella hemsida.

 

Medlemsmöte VT17

Det ordinarie medlemsmötet för VT17 kommer att äga rum den 26:e april klockan 15:15 i F229, Hus F, Mittuniversitetet, campus Östersund.

Propositioner VT17

En proposition är ett förslag som kommer från Kårstyrelsen. Inför höstens medlemsmöte ska Kårstyrelsen skicka in en proposition om ny verksamhetsplan för 2017, en proposition om ny budget för 2017, en proposition gällande förslag på medlemsavgift för 2017 och en proposition gällande förslag på auktoriserad ekonomisk revisor. Därtill kan även propositioner tillkomma gällande förslag på ändringar i styrdokument.