Bli medlem

Medlem i Studentkåren? Javisst!

Som medlem har du möjlighet att påverka din utbildning, medverka i Mittuniversitetets styrelser och råd, samt att du får utökat stöd från vårt Studentombud. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation, som verkar för studenter på Mittuniversitetet, campus Östersund.

Som medlem har du en mängd rabatter, och man sparar oftast in ett års medlemskap på några månader.

Dessutom är det studentkåren som arrangerar en stor del av de sociala och festliga evenemang som berikar studentlivet.

Medlemskap

Priser för medlemskap:

  • Studentkåren en termin 200 kr
  • Studentkåren två terminer 300 kr
  • Studentkåren + ÖSIS två terminer 500 kr

Medlemskap går att köpa...

...i Kårexpeditionen, Servicecenter, hus G, mån, ons och fre 10-14.

...genom att swisha namn och personnummer till 123-049 97 15.

...genom att betala in till Plusgiro 642 67 95-8 och märka med personnummer.