SFS Bostadsrapport

SFS ger varje år ut en bostadsrapport där de rangerar studentstäderna, vill man veta mer kan man läsa deras Bostadspolitiska Ställningstagande.

Tidigare rapporter

2015 (Gul)
Östersund har en bostadsgaranti för alla studenter som läser minst 15 högskolepoäng per termin. De flesta nya studenter i Östersund får en bostad i stort sett direkt. Förra året var trycket högre än tidigare, men alla fick en bostad den första månaden. I år förväntas det gå snabbare, bland annat för att det finns något fler bostäder. Några studenter kan behöva bo på vandrarhem de första dagarna, men inte mer än så. Hyrorna och avståndet till universitet är rimliga. Några av bostäderna är dock inte tillgängliga under sommaren, och studenter som får en sådan bostad i början av terminen kan behöva byta bostad under året om de planerar att stanna i Östersund under sommaren. Det är möjligt att detta blir bättre framöver, då nya studentbostäder beräknas stå klara nästa år. Östersunds bostadsgaranti lever inte upp till SFS kriterier. (Studentkåren i Östersund, Östersundshem)

2014 (Gul)
I Östersund finns en bostadsgaranti för nyantagna studenter. Garantin gäller från och med i år även studenter som blir antagna i den andra omgången . Det är numera möjligt att anmäla sig till garantin fram till en månad in på terminen. Garantin omfattar studenter som läser på minst halvfart. Eftersom garantin är ny för i år hoppas Bostadsbolaget Östersundshem kunna uppfylla den. Studentbostäderna kan vara rum i korridor, dubblettrum, egen studentlägenhet eller del i 4 rum och kök. Studentbostäderna har rimlig hyra och ligger på gång- och cykelavstånd från universitet. Garantin lever inte upp till SFS krav på grund av ett sista anmälningsdatum. (Östersundshem och studentkåren i Östersund).

2013 (Gul)
Bostadssituationen för studenter i Östersund ser bra ut inför höstterminens start. Studenterna har blivit något färre samtidigt som antalet studentbostäder är i stort sett oförändrat. I Östersund finns en bostadsgaranti som omfattar alla studenter som läser minst på halvfart vid Mittuniversitets campus i Östersund. För att garanteras en studentbostad måste studenten ansöka om boende senast den 31 juli inför höstterminen. Det betyder att de som blir antagna i andra omgången i regel inte omfattas av garantin som därmed inte lever upp till SFS krav. Men enligt bostadsbolaget Östersundshem är utbudet av lägenheter så stort i år att även de som blir antagna sent kommer kunna få bostad. (Studentkåren i Östersund, Östersundshem)