Introperioden

Varje termin börjar med en Introduktionsperiod för de nya studenterna som börjar studera vid Mittuniversitetet. Det är vi i Studentkåren som ansvarar för Introduktionsperioden och det verkställande uppdraget ligger på utskottet Staben. På höstterminen har vi två introduktionsveckor och på vårterminen har vi en introduktionsvecka.  

Introperioden HT2017

Höstens Introduktionsperiod drar igång söndagen den 3 september klockan 14.00. Då vi ses på Campus för att för första gången träffa klassen, se campusområdet och grilla tillsammans. Vi ses där! Schemat för Introperioden HT2017 hittar du här inom kort. 

Introduktionspolicyn

Under 2016 har en gemensam Introduktionspolicy för Studentkåren i Östersund och Sundsvalls Studentkår arbetats fram. Introduktionspolicyn är det dokument som vi har att rätta oss efter och i den framgår bland annat att Introduktionsperioden är till för de nya studenterna och att den ska vara en positiv upplevelse! Det ska finnas något för alla och alla ska ha möjlighet att vara med på sina egna villkor! För oss är det viktigt att Introduktionsperioden ger alla nya studenter ett bra intryck av såväl studentkåren som Mittuniversitetet, staden Östersund och studentlivet i stort!

Att börja studera vid en högskola eller ett universitet kan innebär en stor omställning i livet med flytt, ny stad, nya rutiner och nya människor omkring sig. För oss handlar Introduktionsperioden om att skapa förutsättningarna för att nya studenter ska ges möjlighet att lära känna varandra och sin omgivning på campus och i Östersund. Vi vill kort och gott att det ska vara en positiv upplevelse att börja studera vid Mittuniversitetet! Introduktionsperioden handlar om att få en bra rivstart på sitt studentliv! Att få möjlighet att upptäcka studentlivet och lära känna universitetsvärlden. Studentkåren i Östersund förespråkar ett varmt och öppet klimat där varje person ska känna sig inkluderad och bekräftad.

Alla studenter ska känna sig välkomna till Östersund och till Mittuniversitetet!