Introduktionsperioden

Varje terminsstart anordnar Studentkåren i Östersund en Introduktionsperiod, även kallad Introperiod, för alla nya studenter som börjar studera vid Mittuniversitetet campus Östersund. Även du som distansstudent med Östersund som studieort är välkommen att delta! Det är studentkårens utskott Staben som har huvudansvaret för att planera och genomföra Introperioden.

Att börja studera vid ett universitet kan vara ett stort steg i livet som för många innebära en flytt, en ny stad, nya rutiner och nya människor omkring sig. Vi arrangerar Introperioden för att skapa goda förutsättningar för alla nya studenter att lära känna varandra, omgivningen på campus och staden Östersund. Introduktionsperioden ska ge en positiv upplevelse av att börja studera vid Mittuniversitetet och vi förespråkar därför ett välkomnande klimat där alla nya studenter ska känna sig inkluderade samtidigt som vi tar avstånd från alkoholhets och kränkande utmaningar. Introperioden handlar både om att få en rivstart på livet som student men också om att ha riktigt roligt tillsammans med alla nya människor som du kommer att spendera dina kommande år tillsammans med.

För oss är det viktigt att alla studenter känner sig välkomna till Mittuniversitetet och till Östersund!

Introperioden höstterminen 2017

Höstens Introperiod drar igång söndagen den 3 september klockan 17:00. Då vi ses på Campus för att för första gången träffa klassen, utforska campusområdet och grilla tillsammans. Vi ses där!

Det fullständiga schemat för Introperioden HT2017 hittar du HÄR.

Vad gäller under Introperioden?

Under Introperioden kommer du att tas om hand av dina faddrar. En fadder är en äldre student som har genomgått en fadderutbildning.

Det är helt valfritt att delta i Introperioden, men vi hoppas så klart att du vill ta chansen att ha roligt med oss!

Introperioden är kostnadsfri bortsett från den avslutande sittningen, Introgasquen.

Det är helt valfritt om man vill konsumera alkohol eller inte under Introperioden. Studentkåren i Östersund tillhandahåller aldrig alkoholhaltiga drycker men under en del aktiviteter som sker i samarbete med andra studentföreningar kan de föreningarna välja att tillhandahålla alkohol.

Introduktionspolicyn

Under 2016 arbetade Studentkåren i Östersund och Sundsvalls Studentkår fram en gemensam Introduktionspolicy vars syfte är att fastställa vilka värderingar som ska genomsyra de första introducerande veckor som studentkårerna vid Mittuniversitetets två campus, Sundsvall och Östersund, erbjuder alla nya studenter att delta i. Introduktionspolicyn är det dokument som vi har att rätta oss efter och i den framgår bland annat att Introperioden är till för de nya studenterna och att den ska vara en positiv upplevelse. Det ska finnas något för alla och alla ska ha möjlighet att vara med på sina egna villkor.