Studentkåren

VAD ÄR EN STUDENTKÅR OCH VAD GÖR VI EGENTLIGEN?
En studentkårs uppdrag finns lagstadgat och innebär kortfattat att bedriva utbildningsbevakning, medverka i universitetets kvalitetsarbete och förbättra studenternas förutsättningar för studier. Dessa uppdrag uppfylls bland annat genom att delta som studentrepresentant i universitetets beslutande och beredande organ, hantera studentärenden och bedriva dialog med aktörer som påverkar studenternas möjlighet till boende, resor och en acceptabel ekonomisk situation.
Utöver det lagstadgade uppdraget innehar vi också ett ansvar att göra tiden utanför själva studierna så rolig och minnesvärd som möjligt genom att t.ex. anordna fester, sittningar och andra studentikosa evenemang.
Som medlem bidrar du till en stark studentorganisation som kan förbättra situationen för alla studenter samtidigt som du får tillgång till en rad medlemsförmåner.