Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det högsta beslutande organet, mellan medlemsmötena. Den består av totalt 12 ledamöter, varav 3 suppleanter och 9 ordinarie, inklusive presidiet. Det är denna grupp som jobbar med Studentkårens planering och övergripande arbete. Presidiet är arvoderade poster och de två jobbar heltid med kårarbetet.

Farglogga_transparentbakgrund

Linus

Linus Theorell
Tillförordnad ordförande
Dokumentationsansvarig

vice@sko.miun.se

Ida

Ida Öberg
Nationell studentpolitiksamordnare

ida.ks@sko.miun.se

Hampus Grönvall
Sektions- och utskottssamordnare

hampus.ks@sko.miun.se

Jon

Jon Hansell Nilsson
Rekryterings- & premieringsansvarig

jon.ks@sko.miun.se

Klas Norrsén (suppleant)
Samarbetsansvarig

klas.ks@sko.miun.se

Madeleine Björklund
Kommunikationsansvarig

madeleine.ks@sko.miun.se

Tomas Berg
Studentrepresentationssamordnare

tomas.ks@sko.miun.se

Victor William-Olsson
Internutbildare

victor.ks@sko.miun.se

Nora Lundblad (Suppleant)

nora.ks@sko.miun.se

Marie Olsson (Suppleant)

marie.ks@sko.miun.se