Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens högsta beslutande organ, mellan medlemsmötena, och det högsta verkställande organet. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Kårstyrelsens främsta uppgift är att arbeta utifrån studentkårens styrdokument och de beslut som har fattats av medlemsmötet. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet är arvoderat och arbetar heltid med kårarbetet.

Kårstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden och alla medlemmar i Studentkåren i Östersund har rätt att delta under sammanträdet. Om du vill delta under ett kårstyrelsemöte anmäler du det till presidiet@sko.miun.se. Handlingarna till styrelsens möten kommer upp på denna sida senast 3 dagar innan mötet.

Linus Theorell
Ordförande
ordforande@sko.miun.se

Hampus Grönvall

hampus.ks@sko.miun.se

Johanna Mårtensson
johanna.ks@sko.miun.se

Filip Mauritzson
filip.ks@sko.miun.se

Tobias Johansson
tobias.ks@sko.miun.se

Irma Persson
suppleant

irma.ks@sko.miun.se

Felix Breitholtz
Vice ordförande
vice@sko.miun.se

Anna Andreasson
anna.ks@sko.miun.se

Hilda Månsson
hilda.ks@sko.miun.se

Hanna Larsson
hanna.ks@sko.miun.se

Julia Eriksson
suppleant

julia.ks@sko.miun.se

Johan Mood
suppleant

johan.ks@sko.miun.se

Möteshandlingar