Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens högsta beslutande organ, mellan medlemsmötena, och det högsta verkställande organet. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Kårstyrelsens främsta uppgift är att arbeta utifrån studentkårens styrdokument och de beslut som har fattats av medlemsmötet. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet är arvoderat och arbetar heltid med kårarbetet.

Kårstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden och alla medlemmar i Studentkåren i Östersund har rätt att delta under sammanträdet. Om du vill delta under ett kårstyrelsemöte anmäler du det till presidiet@sko.miun.se. Handlingarna till styrelsens möten kommer upp på denna sida senast 3 dagar innan mötet.


Linus Theorell
Ordförande
ordforande@sko.miun.se


Anna Andreasson
Ledamot
anna.ks@sko.miun.se


Hampus Grönvall
Ledamot
hampus.ks@sko.miun.se


Johan Mood
Ledamot
johan.ks@sko.miun.se


Emil Resare
Ledamot
emil.ks@sko.miun.se


Linnéa Hedman
Suppleant
linnea.ks@sko.miun.se


Hilda Månsson
Vice ordförande
vice@sko.miun.se


Filip Mauritzson
Ledamot
filip.ks@sko.miun.se


Tobias Johansson
Ledamot
tobias.ks@sko.miun.se


Irma Persson
Ledamot
irma.ks@sko.miun.se


Ida Andersson
Suppleant
ida.ks@sko.miun.se

Möteshandlingar