Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det högsta beslutande organet, mellan medlemsmötena. Den består av totalt 12 ledamöter, varav 3 suppleanter och 9 ordinarie, inklusive presidiet. Det är denna grupp som jobbar med Studentkårens planering och övergripande arbete. Presidiet är arvoderade poster och de två jobbar heltid med kårarbetet.

Linus Theorell
Ordförande
Dokumentationsansvarig

ordforande@sko.miun.se

Felix Breitholtz
Vice ordförande
Studentrepresentationssamordnare

vice@sko.miun.se

Hampus Grönvall
Nationell studentpolitiksamordnare

hampus.ks@sko.miun.se

Fredrik Ekstrand
fredrik.ks@sko.miun.se

Anna Andreasson
anna.ks@sko.miun.se

Johanna Mårtensson
johanna.ks@sko.miun.se