Seksih

Seksih är sektionen för studenter vid avdelningen för Omvårdnad (OMV) och Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. I sektionen ingår Sjuksköterskeprogrammet och Idrottsvetenskapliga programmet.

Så vad gör vi? Seksih hjälper dig som är student inom omvårdnad om du har funderingar eller problem med din utbildning och/eller lärare. Vi representerar studenterna i de beslutande och förberedande organen på universitetet. Vi anordnar även sittningar och andra evenemang på campus under terminerna och erbjuder även ekonomiskt stöd under Introperioden samt vid utspark för studenter som tar examen.

Matilda Edberg

Ordförande

Therese Persson
Ledamot
 

Johanna Ångström
Ledamot
 

Julia Eriksson

Vice ordförande

Hanna Lundberg
Ledamot
 

Olivia Skans
Ledamot
 

Seksih

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Instagram