Fornborgen

Studentkåren har en lokal man kan hyra på Fornborgsvägen 15. Vi hyr ut den till alla studenter på Mittuniversitetet för 300 kr per kväll, eller för 100 kr för kårens medlemmar.

Regler

  • Studentkåren har rätt att debitera hyresgäst vid eventuell skadegörelse, undermålig städning eller borttappad nyckel.
  • Efter klockan 23 skall ljudnivån i lokalen vara så pass låg att grannar ej störs.
  • Hyresgäst blir avstängd från att boka Fornborgs-lokalen vid ytterligare tillfällen om det inträffar fler än en störningsanmälan under samma kväll.
  • Städning av lokalen skall ske enligt de städrutiner som finns i lokalen.

Mer information i Kårlex.

Bokning


Namn:

Email:

Telefon:

Från:

Till:

Kommentar: