Fornborgen

Studentkåren har en lokal på Fornborgsvägen 15 på Frösön som är möjlig att hyra. Lokalen hyrs endast ut till studenter som läser vid Mittuniversitetet. I kalendern till höger är det möjligt att se när lokalen är bokad och inte. Bokning görs genom att fylla i formuläret under kalendern. 

Priser

Student: 600 kr per dygn. 
Kårmedlem: 300 kr per dygn. 

Regler

  • Studentkåren har rätt att debitera hyresgäst vid eventuell skadegörelse, undermålig städning eller borttappad nyckel.
  • Efter klockan 22 ska ljudnivån i lokalen vara så pass låg att grannar ej störs.
  • Hyresgäst blir avstängd från att boka Fornborgs-lokalen vid ytterligare tillfällen om det inträffar fler än en störningsanmälan under samma kväll.
  • Städning av lokalen ska ske enligt de städrutiner som finns i lokalen.

Bokningskalender


Namn:

E-post:

Telefon:

Från:

Till:

Kommentar: