Intromässan

Intromässan har som syfte att visa nya och gamla studenter vilket utbud av möjligheter och aktiviteter som finns i Östersund. Intromässan äger rum i Ljushallen i Hus G i början på varje termin och är öppen för alla studenter på Mittuniversitetet i Östersund.

Mässan är en möjlighet för studenter att få en inblick i Östersunds föreningsliv och aktiviteter och samtidigt en möjligt för föreningar som söker efter nya medlemmar. För de organisationer som söker studenter för arbete, examensarbete och praktik så arrangerar vi i stället Framtidsmässan varje vår.

Föreningar och företag

Intromässan riktar sig i första hand till ideella föreningar och det är kostnadsfritt för en ideell förening att delta under mässan. Mässan är också öppen för företag som riktar sig till studenter men för företag tar studentkåren ut en avgift för deltagande. Avgiften beror av hur stor yta ert företag behöver och är satt till 3000 kr för en golvyta på 2×1 meter och 5000 kr för en golvyta på 4×1 meter. Om er organisation ej kan delta under Intromässan är det möjligt att hyra Ljushallen löpande under året för marknadsföringsändamål.

Förhållningsregler
Försäljning av varor och produkter får ej förekomma under mässan. Bjudning av godis och frukt är tillåten, men om ni önskar bjuda på annat, såsom kaffe och kaka, beställer ni det av restaurang Cultum senast en vecka innan mässan.

Politiska och religiösa organisationer
Eftersom att Studentkåren i Östersund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, så har vi beslutat att inte marknadsföra livssyn och partisyn Intromässan. Undantag gäller för t.ex. kyrkokörer eller dylika aktiviteter.

 

Vid frågor om Intromässan kontakta intro@sko.miun.se.