SoaSek

SoaSek är socionomstudenternas sektion inom kåren. Vi arbetar studiepolitiskt med att förbättra vår utbildning och är tillsammans med skolans Studentombud länken mellan studenterna och universitetsavdelningen. Vi arbetar också studiesocialt genom att arrangera och delta i sociala aktiviteter som Introperioden, fester, gästföreläsningar, m.m. SoaSek arbetar utifrån studenternas frågor och önskemål, så ta chansen och påverka vad vi ska arbeta med kommande terminer!

På vår facebooksida, lägger vi ut aktuell information om studentlivet och socionomyrket, evenemang inom kåren och Soa och mycket mer.

Köp och sälj gruppen SoaSek på Facebook är en grupp för socionomstudenter där ni kan hitta allt från begagnad kurslitteratur till möbler och lägenheter som hyrs ut.

Missa inte att följa båda sidorna! 

SoA styrelsen rekryterar ständigt och du är med i styrelsen på dina villkor, vi har möte cirka 2 gånger i månaden och du kan välja att bara driva ett enda projekt eller sitta med hela terminer.

Nathalie Lundström

Ordförande

Emma Hemmingsson

Sekreterare

Emma Haunss

Vice ordförande

soasek

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Instagram