Staben

Staben är utskottet som har ansvar för Studentkårens Introduktionsperioder för nya studenter i början av varje termin. På höstterminen har vi två Introduktionsveckor och på vårterminen har vi en Introduktionsvecka. När de nya studenter har frågor och funderingar kan de fråga sina faddrar. När faddrarna å andra sidan har frågor och funderingar ska de ha möjlighet att fråga oss i Staben! Vi brukar tänka att vi fungerar som faddrarnas faddrar. 

I vårt uppdrag ingår även att planera och genomföra fadderutbildningar för att Introduktionsperioder ska vara möjliga att genomföra. Vi har därmed möte varje måndag och vårt arbete pågår över hela läsåret. Dessutom brukar vi hitta på andra aktiviteter också, något extra evenemang under terminen, lite teambuilding och annat kul! Det är med andra ord alltid något projekt på schemat.

Uppdraget inom utskottet Staben är alltid spännande och roligt. Vi brukar förespråka en öppen dialog och här ska finnas möjlighet att påverka. När en tänker efter är vårt uppdrag mycket seriöst, det handlar om att skapa en grund för att ta emot hundratals nya studenter på ett så bra sätt som möjligt! Att ge dem en trevlig och trygg rivstart på det glada studentlivet. Vi har därför strikta policys att följa och ta hänsyn till. Staben är ett utskott som tar allvarligt på Studentkårens föreskrifter och uppmaningar - men som gärna skojar till det, tokar sig inom de uppmålade ramarna, ser till att det blir roligt att följa Introduktionspolicyn. Vi sätter färg på de svartvita reglerna. Vi älskar varandra, våra ovärderliga faddrar och framförallt alla nya härliga studenter!

Alla har rätt till en bra Introduktionsperiod.

Fredrik Ekstrand

Ordförande

Hanna Wikås

Ledamot

Hanna Larsson

Ledamot

Elin Johansson

Ledamot

Sanel Gutic

Ledamot

Jon Hansell Nilsson

Ledamot

Felix Breitholtz

Vice ordförande

Albin Eliasson

Ledamot

Filip Mauritzson

Ledamot

Lisa Gustafsson

Ledamot

Johan Berglin

Ledamot

Tobias Johansson

Ledamot

Staben_logo

Kommande evenemang

Instagram