Gamla tentor

Studentkåren har nu tagit beslut på att vi inte kommer att fortsätta lägga upp gamla tentor på vår hemsida. Mittuniversitetet har en egen lösning på detta vilken förväntas vara i drift hösten 2019.

Här hittar du de gamla tentor som tidigare lagts upp:

Hittar du inte det du söker här så vänd dig till respektive institution och begär att få ut de tentamina du söker.

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)