Studentinflytande

Studentinflytande innebär att vi som studenter har möjlighet att påverka debatter, diskussioner och beslut som rör vår utbildning och vår studiemiljö så att vi kan vara med och förbättra dessa och se till att våra rättigheter tas i beaktning!

Lokalt är studentrepresentation vår starkaste påverkanskraft, genom att studenterna får vara med i universitetets beslut och beslutsberedelser och tillsammans med nyckelpersoner som t.ex. programansvariga. Studentrepresentanter utses av studentkåren och kårmedlemskap är ett krav.

Har du stora öron, är bra på att kritiskt granska, att föra en dialog med kursansvarig och vill förbättra? Då ska du söka en plats som studentrepresentant!

SFS och SAMS

Nationellt är vi med och påverkar studentpolitiken genom att vi är med i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, som driver den nationella lobbyverksamheten och deltar i internationella debatter genom sin internationella kommitté. Vi tillhör också SamS, Samverkande Studenter, som är en gruppering av mindre kårer inom SFS.

Studentrepresentanter

Studentkåren tillsätter studentrepresentanter vid Mittuniversitetets alla beslutande och beredande organ. Utsedda studentkårer vid Sveriges universitetet och högskolor har lagstadgat mandatet att utse alla studentrepresentanter. Om du är intresserad av att veta mer, eller om du redan sitter som studentrepresentant, tex i ett programråd eller ämneskollegium, kontakta karen@sko.miun.se för att bli officiellt invald och få utbildning inom studentrepresentation av Studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studenter, oavsett om man läser på campus eller på distans och oavsett kårmedlemskap eller inte.