Medlemskap

Möjligheten att bli medlem i kåren öppnar 2024-08-16

Som medlem i Studentkåren bidrar du till att stötta vårt arbete samtidigt som du får möjlighet att själv engagera dig i vår verksamhet. Du kan välja att engagera dig i våra sektioner och utskott eller vara studentrepresentant i något av Mittuniversitetets alla beslutande och beredande organ. Som medlem får du också utökat stöd från vårt studentombud om det skulle vara så att du hamnar i konflikt med universitetet under din studietid. Som en bonus får du dessutom ta del av våra medlemsexklusiva rabatter!

Medlemsavgift

 • Medlemskap i Studentkåren 1 termin (200 kr)
 • Medlemskap i Studentkåren 2 terminer (300 kr)
 • Distansmedlemskap i Studentkåren 1 termin (100 kr)
 • Kombomedlemskap i Studentkåren + ÖSIS 1 termin (400 kr)
 • Kombomedlemskap i Studentkåren + ÖSIS 2 terminer (600 kr)

Medlemsförmåner

 • Ta del av rabatter och fördelar hos våra samarbetspartners.
 • Gratis inträde på studentpuben No4 Regementet.
 • På evenemang som kåren anordnar får du alltid bättre pris som medlem.
 • Möjlighet att företrädas av studentombudet i studentfackliga frågor.
 • Möjlighet att engagera sig i sektioner, utskott eller som studentrepresentant.
 • Hyr studentskåp i Studenternas Hus. Detta är endast möjligt för medlemmar i Studentkåren i Östersund.

Personuppgiftshantering ⏷

Studentkåren i Östersund hanterar dina personuppgifter i sitt medlemsregister i form av personnummer, namn och e-post. Dessa uppgifter, får vi från dig och vi är skyldiga enligt lag att ha ett medlemsregister och att vårda det. Dessa uppgifter är nödvändiga för att du ska kunna bli medlem och erhålla de rättigheter och förmåner som detta innebär och för att vi skall kunna informera dig om dina föreningsdemokratiska rättigheter. Om du inte vill ge oss dessa uppgifter kan du inte heller bli medlem.

I det fall du har skyddad identitet kan du alltid kontakta gdpr@sko.miun.se och få hjälp att bli medlem och registrerad i separat register.

Vi följer i alla led gällande lagstiftning. Vår rättsliga grund att hantera personuppgifter kommer från att vi har ett uppdrag av allmänt intresse (artikel 6.1 e)  då vi är en verksamhet reglerad i lag och förordning.

Dina uppgifter sparas så länge vi har kårstatus (treårsförordnanden) plus ett år eftersom vi måste kunna visa vårt medlemsregister om Mittuniversitetet så begär.

 Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Uppgifterna kan komma att lagras i molntjänster baserade i tredje land.

Personuppgiftsansvarig är Studentkåren i Östersund, Mittuniversitetet 83125 ÖSTERSUND, organisationsnummer 892001-3805. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på gdpr@sko.miun.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Våra betalsätt

Vi är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av studenter vid Mittuniversitetet campus Östersund som arbetar för att din utbildning och din studietid ska bli så bra som möjligt. Vi arbetar med frågor som utbildningskvalitet, studiemiljöer och studentbostäder samt anordnar sociala aktiviteter i form av allt från filmvisningar till sittningar.

Oavsett om du studerar på campus eller distans kan du bli medlem i studentkåren och du är såklart alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar!

Medlemsvillkor

Medlemskap är endast för registrerade studenter på Mittuniversitetet i Östersund. Vi gör regelbundna kontroller för att styrka detta. Medlemsavgift kan återbetalas till student som inom två veckor från tecknandet av medlemskap uppvisar bevis på avslutade studier vid Mittuniversitetet

Medlemskap i ÖSIS?

Självklart kan du nu köpa ett kombomedlemskap där du, till ett förmånligare pris, får både medlemskap i Studentkåren och ÖSIS på samma gång.

Skip to content