Medlemsförmåner

Som student är man noga med vad man lägger pengarna på, på den här sidan får man lite inblick i hur mycket man kan spara på att vara med i Studentkåren.

Kårfördelar

  • Ta del av rabatter och fördelar hos våra samarbetspartners.
  • Gratis inträde på studentpuben No4 Regementet
  • Hyr Fornborgen för endast 300 kr per kväll, spara 300 kr per gång. (gäller för närvarande inte pga covid-19)
  • På evenemang som kåren anordnar får du alltid bättre pris som medlem.
  • Möjlighet att företrädas av studentombudet i studentfackliga frågor.
  • Möjlighet att engagera sig i sektioner, utskott eller som studentrepresentant.
  • Hyr studentskåp i Studenternas Hus. Detta är endast möjligt för medlemmar i Studentkåren i Östersund.