att tänka på

Som ny student är det mycket att hålla reda. Nedan ger vi därför lite tips och praktiskt information kring vad som kan vara bra att tänka på som ny student.

att tänka på

Som ny student är det mycket att hålla reda. Nedan ger vi därför lite tips och praktiskt information kring vad som kan vara bra att tänka på som ny student.

Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Hos CSN ansöker du om studiemedel. Du får behålla dina studiemedel så länge du varit registrerad på och läst alla kurser du fått studiemedel för, även om du inte klarat studieresultaten. Om du däremot läst färre poäng eller kurser än du fått studiemedel för, måste du betala tillbaka det du fått för mycket. För att du ska kunna få nya studiemedel, måste du läsa in de poäng du saknar.

Studentbostad

Ansök om studentbostad.

Bostadsbidrag

Om du är under 29 år kan du ansöka om bostadsbidrag via Försäkringskassan. Om du kan få bostadsbidrag och hur mycket du kan få beror på dina inkomster, din boendekostnad och bostadens typ och storlek.

Folkbokföringsadress

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt.

Eftersändning av post

Beställ eftersändning av post om du vill vara säker på att alla brev hittar fram till din nya adress.

Hemförsäkring

Kontakta ett försäkringsbolag och tänk klokt. En drulleförsäkring är guld att ha, om du råkar spilla kaffe i datorn eller tappa din telefon.

Medlemskap i studentkåren

Genom medlemskap i studentkåren har du möjlighet att påverka och vara delaktig i studentkårens verksamhet. Dessutom får du ta del av studentkårens medlemsexklusiva rabatter! Bli medlem NU

Studentportalen

Studentportalen är ett av dina viktigaste verktyg under din studietid. Här hittar du ditt schema och information om utbildningsmaterial med mera. Det är också här du registrerar dig på varje kurs.

MIUN-kortet

MIUN-kortet har flera funktioner, det fungerar som intern ID-handling vilken kan användas vid lån i biblioteket eller i samband med tentamen och det fungerar som ditt passerkort till de lokaler du ska ha tillgång till.

Registrera på kurs

Du måste registrera dig på varje ny kurs för att erhålla studiemedel, få tillgång till lärplattformen och erhålla poäng för kursen. Du kan registrera dig på en kurs tidigast två dagar innan den börjar.

Utbildnings- och kursplaner

Utbildnings- och kursplaner är viktiga juridiska dokument som kan sägas utgöra ett kontrakt mellan dig som student och lärosätet där det specificeras vad du som student kan förvänta dig att din utbildning ska innehålla men också vilka krav som ställs på dig som student för att kunna genomföra utbildningen.

utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ditt program, bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, vilka kurser som ingår samt den examen som utbildningen leder till.

Varje kurs har en kursplan. Den innehåller information om kursens mål, innehåll, omfattning och examination samt kurslitteratur. En lärare är skyldig att följa det som står i kursplanen och läraren kan därför inte kräva något av dig som student som inte finns skrivet i kursplanen.

Kurslitteratur

För att klara studierna behöver du läsa en hel del kurslitteratur. Det finns många sätt att klara av långa litteraturlistor utan att ruinera sig.

Låna

När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks­konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt konto till studentportalen. Du använder sedan ditt studentinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Biblioteket har minst två exemplar av de obligatoriska kursböckerna. Du kan också kolla upp om det finns möjlighet att låna litteratur från studenter som läst kursen tidigare. Hör dig för med faddrarna och håll ögonen på anslagstavlor och olika Facebook-grupper.

Köpa

Kolla upp eventuella studentrabatter hos lokala bokhandlare och sök efter lägsta pris i näthandeln. Här är några axplock av ställen där du kan köpa både ny och begagnad studentlitteratur:
www.adlibris.com/student
www.bokus.com/student
www.bokus.com/begagnad-kurslitteratur
www.facebook.com/groups/MIUN.Studentlitteratur
www.studentapan.se

Servicecenter

Servicecenter kan du som student få hjälp med allt från praktiska frågor om parkeringsmöjligheter, hämta ut MIUN-kortet eller att hitta rätt lokal till funderingar om studier och utbildningsstöd. I Servicecenter kan du också köpa kontorsmaterial och profilprodukter. Förutom personal från Servicecenter finns även studentkåren och IT-helpdesk på plats under begränsade tider.

Kollektivtrafik

I Östersund kan du resa inom staden med Stadsbussarna och inom länet med Länstrafiken.

Studenthälsan

Mår du bra ökar dina möjligheter att lyckas med dina studier. Om något i din vardag rubbas och din studieförmåga försämras är du välkommen att kontakta studenthälsan. Studenthälsan arbetar före­byggande med livsstilsfrågor och erbjuder samtalsstöd och rådgiv­ning för dig som är student.

Checklista – inför studiestart

Checklista – sjukanmälan

  1. Anmäl sjukdom till Försäkringskassan.
  2. Meddela program- eller kursansvarig
  3. Är du sjuk i mer än två veckor behövs ett läkarintyg. Be din läkare att skicka intyget direkt till Försäkringskassan.
  4. Om du blir sjuk vid terminsstart måste du lämna in en särskild studieförsäkran till CSN.
  5. Försäkringskassan bedömer sedan om din studieförmåga är nedsatt och meddelar CSN om aktuell period de bedömer att du inte kan studera
  6. CSN betalar ut studiemedel till dig under tiden du är sjukskriven.
  7. När du är frisk meddelar du det till Försäkringskassan och CSN.
  8. CSN prövar om studielån som betalats ut efter karenstiden på 30 dagar kan skrivas av.
Skip to content