Om oss

Studentkåren i Östersund är en partipolitiskt- och religiöst obunden samt demokratiskt uppbyggd sammanslutning av studerande vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Vårt huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsätt-
ningar för studier vid Mittuniversitetet vilket fastställs i Högskolelagen (SFS 1992:1434).

Vi arbetar bland annat med att:
– utveckla och förbättra studenternas inflytande över sin utbildning.
– bevaka och förbättra kvaliteten på Mittuniversitets utbildningar.
– förbättra studenternas studiesociala situation.

Alla studenter som studerar vid Mittuniversitetet och är knutna till Campus Östersund kan vara
medlemmar i kåren. Som medlem kan du bland annat inneha förtroendeuppdrag och delta och
rösta under medlemsmöte. Du har bra rabatter hos våra samarbetspartners och dessutom har du alltid billigare pris på våra evenemang och äter och fikar billigare i vår restaurang och vårt café.

I denna broschyr kan du läsa om Studentkåren i Östersund https://www.sebroschyr.se/studentostersund/WebView/