MFS pedagogiska pris

Mittuniversitetets förenade studentkårer (MFS), vilket innefattar Studentkåren i Östersund och Studentkåren i Sundsvall, utser varje år två lärare, en från varje campusort, som tilldelas MFS pedagogiska pris. Priset är en utmärkelse för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet där pedagogiskt nytänkande och studenternas lärande särskilt uppmärksammas. Priset syftar till att ge studenterna en möjlighet att belöna pedagogisk excellens inom universitetet, där varje campus har möjlighet att nominera föreläsare, lärare samt handledare för sina färdigheter inom pedagogik. MFS pedagogiska pris uppgår till 10 000 kr och utbetalas till den avdelning där pristagaren har sin anställning. Prissumman disponeras av pristagaren för ytterligare kompetensutveckling inom läraryrket. Priset utdelas under Mittuniversitetets akademiska högtid.

Alla studenter har möjlighet att nominera till MFS pedagogiska pris. Nomineringen ska gälla en föreläsare, lärare eller handledare anställd vid Mittuniversitetet och innefatta en motivering till varför personen ska erhålla priset. Nomineringen ska inkomma till presidiet@sko.miun.se senast den 31 maj.