Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens högsta beslutande organ, mellan medlemsmötena, och det högsta verkställande organet. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Kårstyrelsens främsta uppgift är att arbeta utifrån studentkårens styrdokument och de beslut som har fattats av medlemsmötet. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet är arvoderat och arbetar heltid med kårarbetet.

Kårstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden och alla medlemmar i Studentkåren i Östersund har rätt att delta under sammanträdet. Om du vill delta under ett kårstyrelsemöte anmäler du det till presidiet@sko.miun.se. Handlingarna till styrelsens möten kommer upp på denna sida senast 3 dagar innan mötet.


Hilda Månsson
Ordförande
Ansvarig för ekonomi, internutbildning och rekrytering/premiering.
ordforande@sko.miun.se


Hedda Strömberg Johnson
Vice ordförande
Ansvarig för internutbildning och nationell studentpolitik.
vice@sko.miun.se


Nils Sandqvist
Ledamot
Ansvarig för ekonomi.
nils.ks@sko.miun.se


Alexander Djurberg
Ledamot
Ansvarig för studentrepresentation.
alexander.ks@sko.miun.se


Emanuel Magnusson
Vice ordförande
Ansvarig för studentrepresentation, sektions- och utskottssamordnare
vice@sko.miun.se


Jonas Thoresson
Ledamot
Ansvarig för studentrepresentation.
jonas.ks@sko.miun.se

 


Emelie Öhman
Suppleant
Ansvarig för kommunikation.
emelie.ks@sko.miun.se

Möteshandlingar