Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens högsta beslutande organ, mellan medlemsmötena, och det högsta verkställande organet. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Kårstyrelsens främsta uppgift är att arbeta utifrån studentkårens styrdokument och de beslut som har fattats av medlemsmötet. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet är arvoderat och arbetar heltid med kårarbetet.

Kårstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden och alla medlemmar i Studentkåren i Östersund har rätt att delta under sammanträdet. Om du vill delta under ett kårstyrelsemöte anmäler du det till presidiet@sko.miun.se. Handlingarna till styrelsens möten kommer upp på denna sida senast 3 dagar innan mötet.


Emanuel Magnusson
Ordförande
ordforande@sko.miun.se


Nils Sandqvist
Ledamot
nils.ks@sko.miun.se


Alexander Djurberg
Ledamot
alexander.ks@sko.miun.se


Frida Andersson
Ledamot
frida.ks@sko.miun.se


Beatrice Rongdén
Suppleant
beatrice.ks@sko.miun.se


Moa Lanzarin Dimberg
Suppleant
moa.ks@sko.miun.se


Hedda Strömberg Johnson
Vice ordförande
vice@sko.miun.se


Emelie Öhman
Ledamot
emelie.ks@sko.miun.se


Simon Persson
Ledamot
simon.ks@sko.miun.se


Mollie Pang
Ledamot
mollie.ks@sko.miun.se


Simon Oodolese
Suppleant
simon.o.ks@sko.miun.se

Möteshandlingar