Studentinflytande

Studentinflytande innebär att vi som studenter har möjlighet att påverka debatter, diskussioner och beslut som påverkar oss som studenter så att vi kan vara med och förbättra vår situation och se till att våra rättigheter tas i beaktande. Det innefattar allt från utbildningens innehåll, upplägg och genomförande till studenters bostadsförhållanden och ekonomiska situation.

Lokalt studentinflytande

Lokalt sker studentinflytande framförallt genom studentrepresentation inom Mittuniversitetets beslutande och beredande organ. Enligt 4a § 1 kap Högskolelagen (1992:1434) har studenterna rätt att utöva inflytande över sin utbildning och enligt 7 § 2 kap Högskolelagen (1992:1434) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Studentrepresentation sker på flera olika nivåer inom Mittuniversitetet, från Universitetsstyrelsen ner till enskilda programråd, och det är studentkårens uppgift att utse dessa studentrepresentanter i enlighet med 7 § Studentkårsförordningen (2009:769). Vill du bli studentrepresentant? Då kan du läsa mer HÄR.

Utanför universitetets verksamhet har vi som studenter också möjlighet att påverka staden vi studerar i. Det sker främst genom studentkårens presidium som för en tät dialog med Östersunds kommun, Östersunds bostadsbolag och andra aktörer som kan påverka studenternas situation.

Nationellt och internationellt studentinflytande

Genom Studentkåren i Östersunds medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har vi möjlighet att påverka både den nationella och internationella studentpolitiken. SFS driver nationell studentpåverkan mot framförallt regering och myndigheter och deltar i internationell studentpolitik genom sin internationella kommitté. Studentkåren i Östersund är också medlem i Samverkande Studenter (SamS) är en gruppering av små och medelstora kårer inom SFS, där vi bedriver studentpolitik gemensamt för att få ett större genomslag i SFS.