Studentrepresentant

Studentkåren tillsätter studentrepresentanter vid Mittuniversitetets alla beslutande och beredande organ. Att vara studentrepresentant är ett förtroendeuppdrag i Studentkåren i Östersund vilket innebär att du måste vara kårmedlem. Som studentrepresentant representerar du alla studenter, oavsett om man läser på campus eller på distans och oavsett kårmedlemskap eller ej.

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka din och andra studenters utbildning och studiesituation vid Mittuniversitetet. Utöver att uppdraget är mycket viktigt så utgör det också en fin merit på ditt CV.

Om du är intresserad av att veta mer eller vill bli vald till ett studentrepresentationsuppdrag kontakta studentrepresentation@sko.miun.se för att bli officiellt invald av Kårstyrelsen och för att få utbildning och stöd inom ditt studentrepresentationsuppdrag.