Studentombudet

Har du problem med hur universitetet handlägger din uppsats, tenta eller andra studenträttsliga frågor?

Är du osäker på lagar, förordningar och regler som styr akademisk utbildning?

Upplever du att din föreläsare brister i kommunikation eller bemötande?

Kontakta då studentombudet på Studentkåren i Östersund så kan du få hjälp och råd, alla frågor som rör dina studier kan ställas.

Alla studenter på Mittuniversitetet i Östersund kan få råd och medlemmar i kåren får dessutom ytterligare hjälp i form av att studentombudet företräder dem i ärendet om så önskas. Kårmedlemskapet ger det lilla extra.

Studentombudet är heltidsanställd och har flera års erfarenhet av att arbeta med studenträttsliga frågor.

När du kontaktar studentombudet får vi information om vad som funkar och inte på universitetet och kan ta upp detta med personer på olika nivåer inom Mittuniversitetet för att åstadkomma en förändring. Även om ditt problem inte är ett formellt regel- eller lagbrott från universitetet kan det vara något som kan förbättras för att utbildningskvaliteten skall höjas.

Du kan nå studentombudet på studentombud@sko.miun.se eller via formuläret nedan.

Anmäl ditt ärende via Google Forms

Anders Lundgren

Mail: studentombud@sko.miun.se
Tel: 070 - 662 17 51

Anders har tidigare varit vice- och ordförande i Studentkåren, sen 2005 är han anställd och arbetar sedan 2015 som studentombud och stödjer studenter och våra medlemmar i studenträttsliga frågor.

Hans kontor ligger på bottenvåningen i Studenternas Hus (Hus I)