kANSLIET

Kansliet är samlingsnamnet för oss som är anställda på kåren och presidiet. Nedan finner ni en förklaring av rollerna.

Anders Lundgren

Studentombud, sakkunnig rådgivare

Jag jobbar som studentombud och sakkunnig rådgivare. Mer information om studentombudet finns på denna sida. Som sakkunnig rådgivare hjälper jag studentkårens presidium, kårstyrelse, sektioner och utskott i deras arbete. Jag sköter också en del av studentkårens ekonomiska redovisning och IT-system. Jag sitter i Studenternas Hus.

Elin Folkesson

Administration, grafiskt arbete, kårexpeditionen

I kårexpeditionen hittar du mig mellan 11-13 måndagar, onsdagar och fredagar. Till mig har du möjlighet att komma med frågor, för utformning av affischer, om du vill boka någon av kårens lokaler, för köp av ovve eller tygmärken, funderingar kring ditt medlemskap eller events anordnade av kåren m.m. Övrig tid finns jag på mitt kontor i Studenternas Hus dit du såklart alltid är välkommen!

Emanuel Magnusson

Ordförande – Studentkåren i Östersund

Rollen som ordförande är ett förtroendeuppdrag som man blir vald till på Vårmötet och på ett mandat på ett år i taget. Uppdraget är heltidsarvoderat. Som ordförande har man det övergripande ansvaret för organisationen, det innebär bland annat ett arbetsgivaransvar, ett ansvar att se till att organisationen fortlöper och vara representativ i frågor mot lärosätet. Som ordförande har man också firmatecknarskap för organisationen.

Skip to content