valberedningen

Valberedningen ska föreslå kandidater till de uppdrag som medlemsmötet ska tillsätta. Valberedningen tar emot nomineringar från kårmedlemmar och informerar kandidaterna om vad uppdragen innebär.

Såhär når du oss på lättast sätt, vi svarar alltid inom kort! 

valberedningen 22/23

Mollie Pang
sammankallande

Nils Sandqvist

Janina Svensgård

Skip to content