Samverkan

Studentkåren har ett nära samarbete med flera företag och organisationer vilket är givande för alla parter.