Samverkan

mittuniversitetets förenade studentkårer

Eftersom Mittuniversitetet har två campusorter, Sundsvall och Östersund, finns det också två kårer: Studentkåren i Östersund och vår systerkår, Studentkåren i Sundsvall! Vi arbetar tillsammans med universitetsövergripande frågor i samarbetsorganet Mittuniversitetets Förenade Studentkårer (MFS). Mer information om Studentkåren i Sundsvall hittar du på deras hemsida: studentkarenisundsvall.se.

Tillsammans delar MFS ut Årets Studentfavorit samt Pedagogiska Priset vilka båda är otroligt fina och hedervärda priser! Läs mer om dem till höger.

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall.

Stipendium kan erhållas för följande ändamål:

 • Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats.
 • För främjande av internationellt utbyte.
 • Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär.
 • För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen.
 • För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.).

Stipendiestiftelsen sköter i dagsläget om fem olika fonder:

 • Studenternas fond
 • Kari Marklunds fond
 • Börje Hörnlunds fond
 • Östersunds kommuns fond
 • Mitthems fond

Ansökan

Ansökningsperioden är den 1 december till den 1 april. För ansökan ska avsett ansökningsformulär användas.
Ansökningshandlingar skickas via e-post till stipendiestiftelsen@mfs.miun.se senast 1 april. Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar behandlas inte av stiftelsen.

Viktigt – ladda först ner dokumentet och öppna det sedan i Adobe Acrobat för att kunna fylla i det.

Avrapportering

Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av vad stipendiet använts till.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1 april. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid avslutningshögtid.

ÅRETS STUDENTFAVORIT

Hade du en grym praktik och är nöjd med din arbetsgivare där? Precis skrivit klart ex-jobbet och fick bästa stöttningen hos din uppdragsgivare? Nu har du chans att nominera din favorit till våra näringslivsgalor – Sundsvall Business Awards och Guldgalan i Östersund.

Du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att nominera den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden, så har de möjlighet att äras och vinna ett pris vid en av de regionala företagsgalorna.

Arbetsgivaren ska uppfylla prisets kriterier inom nytänkande, hållbarhet, ledarskap och framförallt var en förebild i sitt arbete med studenter.

Priset tilldelas en arbetsgivare, privat eller offentligt finansierad verksamhet, alternativt en ideell organisation

PEDAGOGISKA PRISET

Mittuniversitetets förenade studentkårer (MFS) utser varje år två lärare, en från varje campusort, som tilldelas MFS pedagogiska pris.

Priset är en utmärkelse för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet där pedagogiskt nytänkande och studenternas lärande särskilt uppmärksammas. Priset syftar till att ge studenterna en möjlighet att belöna pedagogisk excellens inom universitetet, där varje campus har möjlighet att nominera föreläsare, lärare samt handledare för sina färdigheter inom pedagogik. 

MFS pedagogiska pris uppgår till 10 000 kr och utbetalas till den avdelning där pristagaren har sin anställning. Prissumman disponeras av pristagaren för ytterligare kompetensutveckling inom läraryrket. Priset utdelas under Mittuniversitetets akademiska högtid.

Alla studenter har möjlighet att nominera till MFS pedagogiska pris. Nomineringen ska gälla en föreläsare, lärare eller handledare anställd vid Mittuniversitetet och innefatta en motivering till varför personen ska erhålla priset.

årets studentstad!

Under 2018/2019 blev Östersund utsedd till Årets Studentstad av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Sveriges förenade studentkårer delar varje år ut priset till en stad som aktivt arbetar för att förbättra studenters livssituation. Under året som ”Årets studentstad” stod Östersund bland annat värd för SFS fullmäktigemöte. Det är Sveriges största studentpolitiska möte där normalt över 300 delegater från SFS medlemskårer närvarar.

SFS motivering till utmärkelsen:

En bra studentstad kännetecknas av dialog och god samverkan. En verklig möjlighet för studenter att delta och påverka.

Östersunds kommun, Mittuniversitetet, Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters idrottssällskap och näringslivet i regionen har under en längre tid utvecklat sin samverkan i ett gemensamt samverkansforum – MittÖs.  

MittÖs har förmågan att vrida och vända på komplexa frågeställningar – där varje organisation går in med sitt perspektiv i diskussionen – och kommer ut med gemensamma målbilder och strategier där studenternas bästa är fokus. Det gedigna arbetet har och kommer fortsätta att gagna studenternas och deras rätt till inflytande.

Staden kan erbjuda ett aktivt idrottsliv, bostadsgaranti för alla studenter och en god koppling mellan akademi och omgivande samhälle. Att ha ett tryggt boende, ett aktivt studentliv men också möjligheten till ett gott nätverkande – är komponenter som är viktiga för trygghet och meningsfullhet.

Utmärkelsen går därför till en stad som inte räds över nya utmaningar. En stad som alltid har utveckling i fokus. En stad som är beredd att göra allt för att studenterna ska trivas – före, under, och efter sin utbildning.


Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Studentkåren i Östersund är medlem i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, vilket är en medlemsorganisation för Sveriges studentkårer. SFS huvuduppgift är att bedriver studentpolitik på huvudsakligen nationell nivå men också på internationell nivå.

Genom vårt medlemskap i SFS har Östersunds studenter möjlighet att göra sina röster hörda och påverka på ett nationellt plan.

Samverkande Studenter (SAMS)

Samverkande Studenter (SAMS) sams är en så kallad gruppering inom SFS där vi i Östersund tillsammans med åtta andra små och medelstora studentkårer samarbetar för att stärka vår påverkansmöjlighet inom SFS.

I nuläget består SAMS av:

 • BSK – Blekinge Studentkår
 • DSK – Dalarna Studentkår
 • RINDI – Gotlands Studentkår
 • HSK – Halmstad Studentkår
 • KSK – Kristianstad Studentkår
 • SVH – Studentkåren vid Högskolan Väst
 • SIS – Studentkåren i Skövde
 • SiÖ – Studentkåren i Östersund
 • SKS – Studentkåren i Sundsvall
Skip to content