mittuniversitetets förenade studentkårer

Eftersom Mittuniversitetet har två campusorter, Sundsvall och Östersund, finns det också två kårer: Studentkåren i Östersund och vår systerkår, Studentkåren i Sundsvall! Vi arbetar tillsammans med universitetsövergripande frågor i samarbetsorganet Mittuniversitetets Förenade Studentkårer (MFS). Mer information om Studentkåren i Sundsvall hittar du på deras hemsida: studentkarenisundsvall.se.

Tillsammans delar MFS ut Årets Studentfavorit samt Pedagogiska Priset vilka båda är otroligt fina och hedervärda priser! Läs mer om dem till höger.

Studenternas Stipendiestiftelse

Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse som stiftats av studentkårerna vid Mittuniversitetet och vars syfte är att främja utbildning och forskning inom regionen. Behörig sökande är den student som är medlem i Studentkåren i Östersund eller Studentkåren i Sundsvall.

Stipendium kan erhållas för följande ändamål:

  • Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats.
  • För främjande av internationellt utbyte.
  • Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär.
  • För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen.
  • För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.).

Stipendiestiftelsen sköter i dagsläget om fem olika fonder:

  • Studenternas fond
  • Kari Marklunds fond
  • Börje Hörnlunds fond
  • Östersunds kommuns fond
  • Mitthems fond

Ansökan

Ansökningsperioden är den 1 december till den 1 april. För ansökan ska avsett ansökningsformulär användas.
Ansökningshandlingar skickas via e-post till stipendiestiftelsen@mfs.miun.se senast 1 april. Observera att ansökan måste vara korrekt ifylld. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar behandlas inte av stiftelsen.

Viktigt – ladda först ner dokumentet och öppna det sedan i Adobe Acrobat för att kunna fylla i det.

Avrapportering

Vid erhållande av stipendium skall avrapportering ske i form av uppsats eller redogörelse av vad stipendiet använts till.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1 april. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid avslutningshögtid.

ÅRETS STUDENTFAVORIT

Hade du en grym praktik och är nöjd med din arbetsgivare där? Precis skrivit klart ex-jobbet och fick bästa stöttningen hos din uppdragsgivare? Nu har du chans att nominera din favorit till våra näringslivsgalor – Sundsvall Business Awards och Guldgalan i Östersund.

Du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att nominera den regionala arbetsgivare som varit viktigast för dig under studietiden, så har de möjlighet att äras och vinna ett pris vid en av de regionala företagsgalorna.

Arbetsgivaren ska uppfylla prisets kriterier inom nytänkande, hållbarhet, ledarskap och framförallt var en förebild i sitt arbete med studenter.

Priset tilldelas en arbetsgivare, privat eller offentligt finansierad verksamhet, alternativt en ideell organisation

PEDAGOGISKA PRISET

Mittuniversitetets förenade studentkårer (MFS) utser varje år två lärare, en från varje campusort, som tilldelas MFS pedagogiska pris.

Priset är en utmärkelse för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet där pedagogiskt nytänkande och studenternas lärande särskilt uppmärksammas. Priset syftar till att ge studenterna en möjlighet att belöna pedagogisk excellens inom universitetet, där varje campus har möjlighet att nominera föreläsare, lärare samt handledare för sina färdigheter inom pedagogik. 

MFS pedagogiska pris uppgår till 10 000 kr och utbetalas till den avdelning där pristagaren har sin anställning. Prissumman disponeras av pristagaren för ytterligare kompetensutveckling inom läraryrket. Priset utdelas under Mittuniversitetets akademiska högtid.

Alla studenter har möjlighet att nominera till MFS pedagogiska pris. Nomineringen ska gälla en föreläsare, lärare eller handledare anställd vid Mittuniversitetet och innefatta en motivering till varför personen ska erhålla priset.

sv_SESwedish
Hoppa till innehållet