årets studentstad!

Under 2018/2019 blev Östersund utsedd till Årets Studentstad av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Sveriges förenade studentkårer delar varje år ut priset till en stad som aktivt arbetar för att förbättra studenters livssituation. Under året som ”Årets studentstad” stod Östersund bland annat värd för SFS fullmäktigemöte. Det är Sveriges största studentpolitiska möte där normalt över 300 delegater från SFS medlemskårer närvarar.

SFS motivering till utmärkelsen:

En bra studentstad kännetecknas av dialog och god samverkan. En verklig möjlighet för studenter att delta och påverka.

Östersunds kommun, Mittuniversitetet, Studentkåren i Östersund, Östersunds studenters idrottssällskap och näringslivet i regionen har under en längre tid utvecklat sin samverkan i ett gemensamt samverkansforum – MittÖs.  

MittÖs har förmågan att vrida och vända på komplexa frågeställningar – där varje organisation går in med sitt perspektiv i diskussionen – och kommer ut med gemensamma målbilder och strategier där studenternas bästa är fokus. Det gedigna arbetet har och kommer fortsätta att gagna studenternas och deras rätt till inflytande.

Staden kan erbjuda ett aktivt idrottsliv, bostadsgaranti för alla studenter och en god koppling mellan akademi och omgivande samhälle. Att ha ett tryggt boende, ett aktivt studentliv men också möjligheten till ett gott nätverkande – är komponenter som är viktiga för trygghet och meningsfullhet.

Utmärkelsen går därför till en stad som inte räds över nya utmaningar. En stad som alltid har utveckling i fokus. En stad som är beredd att göra allt för att studenterna ska trivas – före, under, och efter sin utbildning.


Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Studentkåren i Östersund är medlem i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, vilket är en medlemsorganisation för Sveriges studentkårer. SFS huvuduppgift är att bedriver studentpolitik på huvudsakligen nationell nivå men också på internationell nivå.

Genom vårt medlemskap i SFS har Östersunds studenter möjlighet att göra sina röster hörda och påverka på ett nationellt plan.

Samverkande Studenter (SAMS)

Samverkande Studenter (SAMS) sams är en så kallad gruppering inom SFS där vi i Östersund tillsammans med sex andra små och medelstora studentkårer samarbetar för att stärka vår påverkansmöjlighet inom SFS.

I nuläget består SAMS av:

  • BSK – Blekinge Studentkår
  • DSK – Dalarna Studentkår
  • HSK – Halmstad Studentkår
  • RINDI – Gotlands Studentkår
  • SVH – Studentkåren vid Högskolan Väst
  • SIS – Studentkåren i Skövde
  • SiÖ – Studentkåren i Östersund
  • SKS – Studentkåren i Sundsvall
Skip to content