Studentkåren i Sundsvall

Eftersom Mittuniversitetet har två campusorter, Sundsvall och Östersund, finns det också två kårer: Studentkåren i Östersund och vår systerkår, Studentkåren i Sundsvall! Vi arbetar tillsammans med universitetsövergripande frågor i samarbetsorganet Mittuniversitetets Förenade Studentkårer (MFS). Mer information om Studentkåren i Sundsvall hittar du på deras hemsida: studentkarenisundsvall.se.