Valborgsreveljen

Valborgsreveljen är ett återkommande evenemang för studenter som studerar på Mittuniversitetet och arrangeras av studentkåren i Östersund.

Den har som mål att lägga grunden för en traditionell och återkommande evenemang för Mittuniversitetets akademiska studenter.

Öka värdet av studietiden och skapa en återkommande mötesplats i syfte att främja gemenskap och utvidga studenters kontaktnät genom integration mellan Mittuniversitets skolor och program.

En träffpunkt där intressenter ska kunna se nytta och ett värde i att synas.

Man hittar oss på Facebook.