MEDLEMSMÖTE

Medlemsmötet är SiÖ:s högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Vårmötet, som ska hållas i april, och Höstmötet, som ska hållas i november. Därtill kan vid behov extra medlemsmöte hållas för de frågor som ej kan vänta till ordinarie medlemsmöte eller handhas av kårstyrelsen.

MEDLEMSMÖTE 29 OKTOBER 2023

Höstmötet kommer att äga rum onsdagen den 29:e november klockan 15:15 i Studenternas Hus och det finns möjlighet att delta digitallt. Vi kommer även bjuda på middag under kvällen.

Höstmötet ska:
a. behandla propositioner, motioner och interpellationer,
b. fastställa medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret,
c. fastställa verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
d. fastställa budget för det kommande verksamhetsåret
e. välja vice ordförande för SiÖ,
f. välja ledamöter och sammankallande till valberedningen,
g. välja en auktoriserad ekonomisk revisor,
h. välja en verksamhetsrevisor,
i vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,
j. vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer,
k. i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i denna stadga.

HANDLINGAR TILL MEDLEMSMÖTE 29 NOVEMBER 2023 KOMMER LÄGGAS UPP SENAST LÖRDAGEN DEN 4 NOVEMBER 2023

Skip to content