doktorandsektionen

Denna sektionen söker nya aktiva som vill driva doktorandfrågor, kontakta valberedningen.

Du tillhör Doktorandsektionen om du är en doktorerande student.