sektionen för dig som läser psykologprogrammet

Mittpsykologerna är psykologstudenternas sektion. Vi är en del av Studentkåren i Östersund och finns till för att studenter ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Styrelsen består av aktiva studenter från psykologprogrammet. Vårt mål är att alltid ha minst två representanter från varje årskurs, men självklart är fler välkomna!

sektionen för psykologstudenter

Mittpsykologerna är psykologstudenternas sektion. Vi är en del av Studentkåren i Östersund och finns till för att studenter ska kunna få en så bra studietid som möjligt. Styrelsen består av aktiva studenter från psykologprogrammet. Vårt mål är att alltid ha minst två representanter från varje årskurs, men självklart är fler välkomna!


Vad gör Mittpsykologerna?

Vi arbetar både studiepolitiskt och studiesocialt. Det studiepolitiska arbetet inkluderar sådant som att medla åsikter och förslag mellan studenter och avdelningen. Konkret kan arbetet handla om allt möjligt, från att påverka utbildningsinnehåll till att medla mellan lärare och studenter som är oense.

Studiesocialt arbetar vi bland annat genom att engagera oss i insparken, anordna gästföreläsningar, workshops, quiz, sommaravslutningar etc. Vi har även möjlighet att fungera som ekonomiskt stöd och planeringshjälp vid arrangerande av olika aktiviteter som workshops, temadagar, sittningar och andra festligheter!

Vi ser även till att psykologprogrammets fadderguide och programtraditioner uppdateras och förs vidare mellan generationer.

Hur ofta har Mittpsykologerna möten?

Vi har möten varannan vecka och alla, oavsett styrelsemedlem eller ej, är välkommen att delta! Oftast håller vi till i Studenternas hus och fikar.

Hur går jag med?

De enda kriterierna är att du är medlem i Studentkåren i Östersund och är antagen på psykologprogrammet. Du kan när som helst under året gå med i styrelsen, bara att kontakta oss eller dyka upp på ett möte!

Kontakta och följ oss på sociala medier:


STYRELSEN

Johanna Nestor
Ordförande

Alva Östersjö
Vice ordförande

Andreas Blysa
Sekreterare och ekonomiansvarig

Erik Oskarsson
Medieansvarig

Tania Auglend
Ledamot

Elsa Wass
Ledamot

Carl-Johan Moss
Ledamot

Janina Svengård
Ledamot

Adina Persson Lokar
Ledamot

Skip to content