sektionen för dig som läser risk- & Kris eller Personalvetare

Spark är en sektion för alla som studerar personal- och arbetslivsprogrammet samt risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi är en del av studentkåren i Östersund och finns till för att studenterna ska kunna få en så bra studietid som möjligt.

sektionen för dig som läser risk- & Kris eller Personalvetare

Spark är en sektion för alla som studerar personal- och arbetslivsprogrammet samt risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi är en del av studentkåren i Östersund och finns till för att studenterna ska kunna få en så bra studietid som möjligt.


Vad gör Spark?

En av Sparks viktigaste uppgift är att arbeta studiepolitiskt med att bevaka studenternas intresse och förbättra studenternas utbildning, vad gäller till exempel kvaliteten på utbildningen. Tillsammans med universitetets studentombud fungerar vi som en länk mellan er studenter och universitetsavdelningen. Har du därmed åsikter om programmet, eventuella konflikter med lärare och universitet eller något annat som rör utbildningen? Tveka inte, hör av dig till oss så hjälper vi dig att förmedla och driva dina funderingar, åsikter eller förslag till relevanta personer och organisationer.

Spark arbetar även studiesocialt. Det syftar till att vi i mån av engagemang arrangerar sociala event så som spel-,myskvällar, sittningar, workshops, temadagar, föreläsningar och andra festligheter som är av intresse för studenter inom personal-och arbetslivsprogrammet samt risk- och Krishanteringsprogrammet.

Sektionen arbetar dessutom aktivt med att engagera studenter och utse representanter till universitetets förberedande organ, programrådet eller universitetets beslutande organ, ämneskollegiet.

Ju fler aktiva medlemmar vi får, desto mer kan vi göra för studenterna!

Kontakta och följ oss på sociala medier:


STYRELSEN

Maja Hamberg
Ordförande

Frida Bergström
Vice ordförande

Ebba Sjöberg
Ekonomiansvarig

Sandra Söderlund
Kommunikationsansvarig

Sandra Wihlner
Ledamot

Tuva Sundell
Ledamot

Rebecca Gärdin
Ledamot

Simon Sävström
Ledamot

Johan Sylvén
Ledamot

Johanna Ström
Ledamot

Martina Speijer
Ledamot

Nancy Fagerström
Ledamot

Skip to content