UTSKOTTET SOM ÄR ANSVARIGA FÖR INSPARKEN

Staben är utskottet som anordnar insparken varje ny temin.


Vilka är Staben?

Staben är utskottet som har ansvar för studentkårens Inspark för nya studenter i början av varje termin. På höstterminen är det vanligtvis två veckor och på vårterminen är det oftast en vecka. 

Vad gör Staben?

Staben är som sagt ansvariga för insparken. När de nya studenter har frågor och funderingar kan de fråga sina faddrar. När faddrarna å andra sidan har frågor och funderingar ska de ha möjlighet att fråga oss i Staben! Vi brukar tänka att vi fungerar som faddrarnas faddrar.

I vårt uppdrag ingår även att planera och genomföra fadderutbildningar för att Insparken ska vara möjliga att genomföra. Vi har därmed regelbundna möten och vårt arbete pågår över hela läsåret. Dessutom brukar vi hitta på andra aktiviteter också, något extra evenemang under terminen, lite teambuilding och annat kul! Det är med andra ord alltid något projekt på schemat

Varför ska man vara med i Staben!

Uppdraget inom utskottet Staben är alltid spännande och roligt. Vi brukar förespråka en öppen dialog och här ska finnas möjlighet att påverka. När en tänker efter är vårt uppdrag mycket seriöst, det handlar om att skapa en grund för att ta emot hundratals nya studenter på ett så bra sätt som möjligt! Att ge dem en trevlig och trygg rivstart på det glada studentlivet. Vi har därför strikta policys att följa och ta hänsyn till. Staben är ett utskott som tar allvarligt på studentkårens regelverk – men som gärna skojar till det, tokar sig inom de uppmålade ramarna, ser till att det blir roligt att följa policydokumenten. Vi sätter färg på de svartvita reglerna. Vi älskar varandra, våra ovärderliga faddrar och framförallt alla nya härliga studenter!

Kontakta och följ oss!


STYRELSEN

Erika Donné
Ordförande

Joy Wanjiru
Vice ordförande

Emil Thors
Ledamot

Wid Zakarneh
Ledamot

Skip to content