Studentombudet

Har du problem med hur universitetet handlägger din uppsats, tenta eller andra
studierelaterade frågor?

Är du osäker på lagar, förordningar och regelverk som styr akademisk utbildning?

Upplever du att din föreläsare brister i kommunikation eller bemötande?

Kontakta då studentombudet på Studentkåren i Östersund så kan du få hjälp och råd, alla frågor som rör dina studier kan ställas.

Alla studenter på Mittuniversitetet i Östersund kan få råd och medlemmar i kåren får dessutom ytterligare hjälp i form av att studentombudet biträder dem i ärendet om så önskas. Kårmedlemskapet ger det lilla extra.

Studentombudet är heltidsanställd och har flera års erfarenhet av att arbeta med studenträttsliga frågor.

När du kontaktar studentombudet får vi information om vad som funkar och inte på universitetet och kan ta upp detta med personer på olika nivåer inom Mittuniversitetet för att åstadkomma en förändring. Även om ditt problem inte är ett formellt regel- eller lagbrott från universitetet kan det vara något som kan förbättras för att utbildningskvaliteten skall höjas.

Du kan nå studentombudet på studentombud(snabela)sko.miun.se eller via formuläret nedan.

Anmäl ditt ärende via Google Forms

IMG_2217_-001

Anders Lundgren

Mail: studentombud@sko.miun.se
Tel: 070 - 662 17 51

Anders har tidigare varit vice- och ordförande i Studentkåren, senare har han haft fast jobb här. Han har sedan sommaren 2015 jobbat som studentombud och stödjer studenter och våra medlemmar i frågorna kring studier.

Man hittar honom på första våningen i studenternas hus, där hans kontor ligger till höger, sen till vänster vid kopiatorn.