Medlemsmöte

Medlemsmötet är SiÖ:s högsta beslutande organ. Ordinarie medlemsmöten är Vårmötet, som ska hållas i april, och Höstmötet, som ska hållas i november. Därtill kan vid behov extra medlemsmöte hållas för de frågor som ej kan vänta till ordinarie medlemsmöte eller handhas av kårstyrelsen.

Höstmötet kommer att äga rum onsdagen den 30:e november klockan 15:15 i Studenternas Hus och det finns möjlighet att delta digitallt. Vi kommer även bjuda på middag under kvällen.

Höstmötet ska:

a. behandla propositioner, motioner och interpellationer,

b. fastställa medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret,

c. fastställa verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

d. fastställa budget för det kommande verksamhetsåret

e. välja vice ordförande för SiÖ

f. välja ledamöter och sammankallande till valberedningen,

g. välja en auktoriserad ekonomisk revisor,

h. välja en verksamhetsrevisor,

i. vid behov förrätta fyllnadsval av vakanta förtroendeposter,

j. vid behov besluta om medlemskap för SiÖ i andra organisationer,

k. i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i denna stadga.

HANDLIGAR TILL MEDLEMSMÖTE 30/11 – 22

https://drive.google.com/drive/folders/1-64-8evSEy_AzpodgPbSUEg5D-06hoyi?usp=share_link

Skip to content