Insparken

Varje terminsstart anordnar Studentkåren i Östersund en Inspark för alla nya studenter som börjar studera vid Mittuniversitetet campus Östersund. Även du som distansstudent med Östersund som studieort är välkommen att delta! Det är studentkårens utskott Staben som har huvudansvaret för att planera och genomföra Insparken.

Att börja studera vid ett universitet kan vara ett stort steg i livet som för många innebära en flytt, en ny stad, nya rutiner och nya människor omkring sig. Vi arrangerar Insparken för att skapa goda förutsättningar för alla nya studenter att lära känna varandra, omgivningen på campus och staden Östersund. Insparken ska ge en positiv upplevelse av att börja studera vid Mittuniversitetet och vi förespråkar därför ett välkomnande klimat där alla nya studenter ska känna sig inkluderade samtidigt som vi tar avstånd från alkoholhets och kränkande utmaningar. Insparken handlar både om att få en rivstart på livet som student men också om att ha riktigt roligt tillsammans med alla nya människor som du kommer att spendera dina kommande år med.

För oss är det viktigt att alla studenter känner sig välkomna till Mittuniversitetet och till Östersund!

Insparken vårterminen 2021

Hur funkar det?

Covid-19 pandemin har rört till det på alla plan i samhället, så även på universiteten. Staben finns här för dig som ny student och vi verkar för att vara en trygg punkt i kaoset.

Vi har med stor sorg beslutat att denna vår frångå vårt ordinarie insparksprogram och istället anordna en digitaliserad inspark. Förhoppningen är att det ska gå att i mindre grupper ses fysiskt. Fokus kommer ligga på att främja gemenskap inom klassen och mellan klasserna på programmet med hjälp av faddrar, fantasi och digitala verktyg. Faddrarna är äldre studenter vars uppgift är att introducera er till programmet och universitet.

Hur ser det nya upplägget ut?

Vårens inspark kommer pågå i fem dagar. Vi startar den första dagen på den nya terminen, den 18 januari 2021 och avslutar den 22 januari 2021. Tack vare det digitala upplägget kommer samtliga deltagande program (och sektioner) kunna delta på alla aktiviteter under veckan. Ni kommer i god tid få ut information kring vilka program som mötes på vilken dag och vem er respektive kontaktperson kommer bli ifall ni har frågor eller funderingar. Aktiviteterna kommer i huvudsak ske digitalt, men förhoppningen är att vi även ska kunna ha aktiviteter i mindre grupper.

Vad gäller under Insparken?

  • Under Insparken kommer du tas hand om dina faddrar. En fadder är en äldre student som har genomgått en fadderutbildning.
  • Det är helt valfritt att delta i Insparken, men vi hoppas såklart att du vill ta chansen att ha roligt med oss och tar tillfället i akt att lära känna de andra nya studenterna!
  • Insparken är kostnadsfri.
  • Mycket av vår information kommer förmedlas på våra sociala medier.

Jag har frågor, vad gör jag?

Ni är alltid välkomna att kontakta Staben via mejl eller genom sociala medier. Vi svarar alltid inom 24 timmar. Kontaktuppgifter i höger spalt.

Intresseanmälan till insparken

Vill du vara med på insparken? Klicka på stjärnan nedanför och anmäl dig direkt!