sektionen för dig som läser risk- & Kris eller Personalvetare

Spark är en sektion för alla som studerar personal- och arbetslivsprogrammet samt risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi är en del av studentkåren i Östersund och finns till för att studenterna ska kunna få en så bra studietid som möjligt.

sektionen för dig som läser risk- & Kris eller Personalvetare

Spark är en sektion för alla som studerar personal- och arbetslivsprogrammet samt risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi är en del av studentkåren i Östersund och finns till för att studenterna ska kunna få en så bra studietid som möjligt.


Vad gör Spark?

En av Sparks viktigaste uppgift är att arbeta studiepolitiskt med att bevaka studenternas intresse och förbättra studenternas utbildning, vad gäller till exempel kvaliteten på utbildningen. Tillsammans med universitetets studentombud fungerar vi som en länk mellan er studenter och universitetsavdelningen. Har du därmed åsikter om programmet, eventuella konflikter med lärare och universitet eller något annat som rör utbildningen? Tveka inte, hör av dig till oss så hjälper vi dig att förmedla och driva dina funderingar, åsikter eller förslag till relevanta personer och organisationer.

Spark arbetar även studiesocialt. Det syftar till att vi i mån av engagemang arrangerar sociala event så som spel-,myskvällar, sittningar, workshops, temadagar, föreläsningar och andra festligheter som är av intresse för studenter inom personal-och arbetslivsprogrammet samt risk- och Krishanteringsprogrammet.

Sektionen arbetar dessutom aktivt med att engagera studenter och utse representanter till universitetets förberedande organ, programrådet eller universitetets beslutande organ, ämneskollegiet.

Ju fler aktiva medlemmar vi får, desto mer kan vi göra för studenterna!

Kontakta och följ oss på sociala medier:


STYRELSEN

Trine Pettersen
Ordförande

Maja Hamberg
Vice ordförande

Rebecka Oppigard
Ledamot/ekonomi- och mediaansvarig

Sandra Wihlner
Ledamot/mediaansvarig

Amanda Olsson
Ledamot

Max Hoppe
Ledamot

Christoffer Sundeman
Ledamot

Elin Klinge
Ledamot

Frida Bergström
Ledamot

Matilda Legoascogne
Ledamot

Sandra Söderlund
Ledamot

sv_SESwedish
Hoppa till innehållet