SFS och SAMS

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Studentkåren i Östersund är medlem i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, vilket är en medlemsorganisation för Sveriges studentkårer. SFS huvuduppgift är att bedriver studentpolitik på huvudsakligen nationell nivå men också på internationell nivå.

Genom vårt medlemskap i SFS har Östersunds studenter möjlighet att göra sina röster hörda och påverka på ett nationellt plan.

Samverkande Studenter (SAMS)

Samverkande Studenter (SAMS) sams är en så kallad gruppering inom SFS där vi i Östersund tillsammans med sex andra små och medelstora studentkårer samarbetar för att stärka vår påverkansmöjlighet inom SFS.

I nuläget består SAMS av:

  • BSK – Blekinge Studentkår
  • DSK – Dalarna Studentkår
  • HSK – Halmstad Studentkår
  • RINDI – Gotlands Studentkår
  • SVH – Studentkåren vid Högskolan Väst
  • SIS – Studentkåren i Skövde
  • SiÖ – Studentkåren i Östersund