kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens högsta beslutande organ, mellan medlemsmötena, och det högsta verkställande organet. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Kårstyrelsens främsta uppgift är att arbeta utifrån studentkårens styrdokument och de beslut som har fattats av medlemsmötet. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Presidiet är arvoderat och arbetar heltid med kårarbetet.

Kårstyrelsen sammanträder minst en gång i månaden och alla medlemmar i Studentkåren i Östersund har rätt att delta under sammanträdet. Om du vill delta under ett kårstyrelsemöte anmäler du det i förväg.

Handlingarna till styrelsens möten kommer upp på hemsidan senast 3 dagar innan mötet.


NÄSTA KÅRSTYRELSEMÖTE: 2022-08-25

För att läsa möteshandlingarna inför kommande kårstyrelsemöte tryck här.


Kårstyrelsen 2022

Emanuel Magnusson

Ordförande

Frida Andersson

Studentpolitikssamordnare

Beatrice Rongdén

Kommunikationsansvarig

Thea Konradsson

Ekonomisansvarig

Elin Klinge

Rekryterings- & eventansvarig

Filip Mörtsjö Zung

Sektions- & utskottssamordnare

Nicolina Savbäck

Utbildningsbevakare