STUDERANDESKYDDSOMBUD

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har de studerande rätt att utse studerandeskyddsombud som ska företräda studenterna i frågor som rör den fysiska- och psykosociala arbetsmiljön.

Studerandeskyddsombud kan till exempel begära skyddsrond i undervisningslokaler och andra lokaler där studenter vistas och har även rätt att delta vid ritningsgranskning av lokaler avsedda för studenter. Studerandeskyddsombudet jobbar nära Studentkårens studentombud och Mittuniversitetets huvudskyddsombud i relevanta frågor.

Som Studerandeskyddsombud i Studentkåren i Östersund förväntas man dessutom att delta i SFS nätverk för studerandeskyddsombud, där de bland annat erbjuder en utbildning i uppdraget.

Tveka inte att kontakta studerandeskyddsombudet vid frågor! 

Nikita Savander

sv_SESwedish
Hoppa till innehållet