sektionen för dig som läser sjuksköterska eller idrott

Seksih är sektionen för studenter vid avdelningen för Omvårdnad (OMV) och Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund. I sektionen ingår Sjuksköterskeprogrammet och Idrottsvetenskapliga program.


SekSihs syfte är dels att engagera och hjälpa dig som är student inom omvårdnad och hälsovetenskap och har funderingar eller problem som rör din utbildning. Vi studenter får ha representer i de beslutande och förberedande organen på universitetet, och i nuläget har vi en repstenstant i ämneskollegiet för omvårdnad.

Sektionen har också som uppgift att arrangera sociala event så som sittningar och myskvällar samt även föreläsningar och workshops av intresse för studenter inom omvårdnad och hälsovetenskap. Sektionen kan också bidra med ekonomiskt och praktiskt stöd till faddrarna under insparksperioderna!

Ju fler aktiva medlemmar vi får, ju mer kan vi göra för studenterna!

Är du intresserad av att engagera dig i att förbättra utbildningen eller för att göra din och andras studietid roligare? Hör av dig till oss på mail eller Facebook!

Följ oss!


styrelsen