sektionen för dig som läser SOCIONOMprogrammet

Soasek är socionomstudenternas sektion inom kåren. Vi arbetar studiepolitiskt med att förbättra vår utbildning och är tillsammans med skolans Studentombud länken mellan studenterna och universitetsavdelningen.

sektionen för dig som läser SOCIONOMprogrammet

Soasek är socionomstudenternas sektion inom kåren. Vi arbetar studiepolitiskt med att förbättra vår utbildning och är tillsammans med skolans Studentombud länken mellan studenterna och universitetsavdelningen.


Vårt uppdrag

Soaseks uppdrag är att tillsammans bevaka och medverka i utvecklingen av socionomprogrammet genom att bl.a. företräda studenternas intressen i beslutsfattande råd med lärare och andra ansvariga vid universitetet. Vi arbetar till exempel med frågor om praktiken, tentamen, kursvärderingar och är en länk mellan studenterna och Mittuniversitetet. Vi arbetar också med studiesociala frågor där vi ordnar roliga event och sittningar.

Har du ett förbättringsförslag gällande utbildningen eller en rolig idé, kanske en sittning du vill genomföra så hör av dig, vårt arbete är inte möjligt utan dig. Vill du bidra till gemenskap och en bra utbildning? Då är SoaSek något för dig!

Vilka är Soasek?

Vi i Soaseks styrelse är en grupp socionomstudenter som alla är medlemmar i studentkåren. Vi träffas varannan vecka för intressanta diskussioner, roliga idéer, mycket skratt och fika. Du är varmt välkommen att delta vid ett möte för att få veta mer eller bara lyssna.

Intresserad av att gå med eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss, antingen via våra sociala medier, haffa en av oss i korridoren eller mejla oss. Mer information om event och aktuella frågor, tips och studieråd hittar du genom att följa oss på våra sociala medier:

Kontakta och följ oss!


STYRELSEN

Klara Moänge
Ordförande

Rebecka Jansson
Vice ordförande

Danielle Lagerstedt
Ekonomiansvarig

Sanna Bergh
Ledamot

Ineke Svärd Hedenström
Ledamot

Emil Thors
Ledamot

Tony Engman
Ledamot

Christine Carlén
Ledamot

sv_SESwedish
Hoppa till innehållet