SEKTIONEN FÖR DIG SOM LÄSER SOCIONOMprogrammet

Soasek är socionomstudenternas sektion inom kåren. Vi arbetar studiepolitiskt med att förbättra vår utbildning och är tillsammans med skolans Studentombud länken mellan studenterna och universitetsavdelningen.


Vad gör vi?

Vi arbetar också studiesocialt genom att arrangera och delta i sociala aktiviteter som Introperioden, fester, gästföreläsningar, m.m. Soasek arbetar utifrån studenternas frågor och önskemål, så ta chansen och påverka vad vi ska arbeta med kommande terminer!

Hur ofta har vi möten?

Soa-styrelsen rekryterar ständigt och du är med i styrelsen på dina villkor, vi har möte cirka 2 gånger i månaden och du kan välja att bara driva ett enda projekt eller sitta med hela terminer.

Följ oss!

På vår facebooksida, lägger vi ut aktuell information om studentlivet och socionomyrket, evenemang inom kåren och Soa och mycket mer.

På vår facebooksida, lägger vi ut aktuell information om studentlivet och socionomyrket, evenemang inom kåren och Soa och mycket mer.


styrelsen