Stipendier

På den här sidan läggs det ut information om stipendier som går att söka.

Studenternas Stipendiestiftelse administreras av Studentkårerna vid Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall och går att ansöka om varje år, senast den 1:a mars.

På Stipendieguiden.com finns ett sökverktyg där i stort sett alla sökbara stipendier i Sverige listas.  Stipendieguiden.com vänder sig till alla som vill söka medel för studier, forskning, kulturprojekt, utlandsstudier mm.

Andra stipendier

Ansökan senast 2020-06-30 JobTech-priset 2020

Ansökan senast 2020-06-30 Årets Exjobb

Ansökan senast 2020-07-31 Entreprenörs- och forskningsstipendier

Ansökan senast 2020-08-01 Internationella stipendiet 

Ansökan senast 2020-08-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittéen uppsatsstipendium

Ansökan senast 2020-09-15 Konkurrensverkets uppsatstävling

Ansökan senast 2020-09-30 SparaCash snål-stipendium

Ansökan senast 2020-12-18 Be Better Online Stipendium för digital marknadsföring

Ansökan senast 2020-12-31 Lavendlas stipendium för hållbarhet

Ansökan senast 2020-12-31 Lavendlas stipenium inom juridik

Ansökan senast 2020-12-31 Fastighetsstipendium