Stipendier

På den här sidan läggs det ut information om stipendier som går att söka.

Studenternas Stipendiestiftelse administreras av Studentkårerna vid Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall och går att ansöka om varje år, senast den 1:a mars.

På Stipendieguiden.com finns ett sökverktyg där i stort sett alla sökbara stipendier i Sverige listas.  Stipendieguiden.com vänder sig till alla som vill söka medel för studier, forskning, kulturprojekt, utlandsstudier mm.

Andra stipendier

Ansökan senast 2021-03-02 Hans Werthén Fonden

Ansökan senast 2021-04-30 Investo Runner Stipendium

Ansökan senast 2021-04-30 CryptoRunner Stipendium

Ansökan senast 2021-07-31 Bostadspolitik och hyresmarknaden

 Ansökan senast 2021-08-16 MoreBanker Stipendium

Ansökan senast 2021-09-15 Årets kommunalekonomiska examensarbete

Ansökan senast 2021-10-31 Investo Runner Stipendium

Ansökan senast 2021-10-31 CryptoRunner Stipendium

Ansökan senast 2021-09-30 Stipendium för mental träning