Studentrepresentation

Studentkåren i Östersund har som grundläggande syfte att lyssna och hjälpa studenternas olika intressen. Det är en viktigt del av det vardagliga arbetet inom kåren. Genom att vi utser studentrepresentanter i olika beredande och beslutande organ på universitetet. Vi har som målsättning att studenternas alltid ska vara representerade oavsett om det är inom diciplinmämnden eller rektorsammanträde. Syftet med studentrepresentanter är att det ska finnas i varje led i skolan och beroende på intresse finns en mängd råd eller nämnder. Det är på alla nivåer, såsom universitetsstyrelsen till lokalt på just ditt programråd. Det finns också ämneskollegium som påverkar frågor kring kurslitteratur, examinatorer och andra saker kopplat till respektive kurs.


Vill du vara med och påverka din och andras utbildning? Få en större inblick i universitetsvärlden och erfarenheter att fylla ditt CV med?

Skicka in din ansökan och motivering till ordforande@sko.miun.se

Nämn mailet med ”Studentrepresentation”

Vi ser fram emot din ansökan!

Studentinflytande

Studentinflytande innebär att vi som studenter har möjlighet att påverka debatter, diskussioner och beslut som påverkar oss som studenter så att vi kan vara med och förbättra vår situation och se till att våra rättigheter tas i beaktande. Det innefattar allt från utbildningens innehåll, upplägg och genomförande till studenters bostadsförhållanden och ekonomiska situation.

Lokalt studentinflytande

Lokalt sker studentinflytande framförallt genom studentrepresentation inom Mittuniversitetets beslutande och beredande organ. Enligt 4a § 1 kap Högskolelagen (1992:1434) har studenterna rätt att utöva inflytande över sin utbildning och enligt 7 § 2 kap Högskolelagen (1992:1434) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Studentrepresentation sker på flera olika nivåer inom Mittuniversitetet, från Universitetsstyrelsen ner till enskilda programråd, och det är studentkårens uppgift att utse dessa studentrepresentanter i enlighet med 7 § Studentkårsförordningen (2009:769). Vill du bli studentrepresentant? Då kan du läsa mer HÄR.

Utanför universitetets verksamhet har vi som studenter också möjlighet att påverka staden vi studerar i. Det sker främst genom studentkårens presidium som för en tät dialog med Östersunds kommun, Östersunds bostadsbolag och andra aktörer som kan påverka studenternas situation.

Nationellt och internationellt studentinflytande

Genom Studentkåren i Östersunds medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har vi möjlighet att påverka både den nationella och internationella studentpolitiken. SFS driver nationell studentpåverkan mot framförallt regering och myndigheter och deltar i internationell studentpolitik genom sin internationella kommitté. Studentkåren i Östersund är också medlem i Samverkande Studenter (SamS) är en gruppering av små och medelstora kårer inom SFS, där vi bedriver studentpolitik gemensamt för att få ett större genomslag i SFS.

sv_SESwedish
Hoppa till innehållet