SFS och SAMS

SFS

SiÖ jobbar också med nationell studiepolitik. Vi är en medlemskår i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. SFS bedriver den nationella lobbyverksamheten  och deltar också i internationella debatter genom sin internationella kommitté.

Tack vare detta har vi i lilla Östersund möjlighet att göra vår röst hörd och har möjligheten att påverka.

SAMS

För att stärka vår röst är vi också en del av SAMS, Samverkande Studenter, vilket är en gruppering inom SFS. Vi består just nu av 7 mindre kårer som tillsammans diskuterar kring SFSs frågor.

I nuläget består SAMS av:

  • BSK – Blekinge Studentkår
  • DSK – Dalarna Studentkår
  • HSK – Halmstad Studentkår
  • RINDI – Gotlands Studentkår
  • SVH – Studentkåren vid Högskolan Väst
  • SIS – Studentkåren i Skövde
  • SiÖ – Studentkåren i Östersund